15-046-006

Tumoren in het kleine bekken

Uniek nummer Numéro unique 15-046-006
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Tumoren in het kleine bekken
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Hoorcollege met vraagstelling, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Te Gent : 01/10/2015 : Zaal Kovag Kortrijksesteenweg 157, 9830 St Martens-Latem 20.30u.
Te Kortrijk: 15/10/2015 : Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk Aula A 214 20.30 u.
Deel 1 van 20.30u. tot 21.30 u.
Pauze 15 minuten
Deel 2 van 21.45 u. tot 22.45 u.
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur Prof Amant (Staff Gynecological Oncology, University Hospitals of Leuven)
Dr Han (Specialization Obstetrics and Gynaecology, University Hospitals Leuven, Belgium)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tumoren in het kleine bekken: Ovariumkanker, baarmoederkanker, kanker tijdens de zwangerschap, kanker en vruchtbaarheid
Deel 1 Kort overzicht van de Gynaecologische kankers. Welke zijn de huidige therapeutische verwachtingen bij die kankers? Kankerbehandelingen zijn bekend om hun bijwerkingen. Een paar concrete situaties waarmee de apotheker kan worden geconfronteerd.
Deel 2 Kankertherapie tijdens de zwangerschap. Kiezen tussen moeder en kind? Is een aanpassing van de behandeling nodig? De gevolgen van kankerbehandeling voor vruchtbaarheid, seksualiteit, zowel bij moeder als kind.