15-047-001

Intercollegiaal overleg apothekers en huisartsen Zele

Uniek nummer Numéro unique 15-047-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Intercollegiaal overleg apothekers en huisartsen Zele
Organisator Organisateur Apothekers van Zele

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 25 februari 2015 om 20.30 uur
(duur: 2 à 3u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Moderatoren: Dokter Hans Van Acker en Apotheker Frederika De Nève
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Samenwerkingsafspraken apothekers en huisartsen Zele

  • Wat en Wanneer voor Zorgtraject Diabetes/diabetesconventie/Zorgtraject Nierinsufficiëntie
  • Vermelding BNM (Begeleiding Nieuwe Medicatie): hoe,wanneer, wat.
  • Gasvormige zuurstof en Zuurstofconcentrator. Hoe wordt het voorgeschreven. Wat zijn de in aanmerking komende pathologiëen voor terugbetaling. Hoe wordt terugbetaling verkregen.
  • Voorschrijven en afleveren van generieken. Wanneer wordt er ‘VOS’ vermeld. Wanneer en onder welke voorwaarden mag er gesubstitueerd worden.
  • Uniforme aanpak medicatieverslaving. Uitwisseling van informatie via GFD/GMD, andere kanalen.

De verschillende topics worden besproken in een intercollegiaal overleg, teneinde communicatie en zorgverlening te optimaliseren.