15-048-001

Functioneringsgesprekken in de apotheek

Uniek nummer Numéro unique 15-048-001
Domein Domaine C
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Functioneringsgesprekken in de apotheek
Organisator Organisateur AFS

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening- toegankelijk voor alle apothekers-provisoren van AFS
Data en plaatsen Dates et lieus 26 maart 2015,  19.30-22.30, Apotheek Pirlot , Bredabaan Merksem
(duur: 3u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.afscv.be
Spreker Orateur Rudy Begas, trainer, Consulant Cameleon group
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het kwaliteitshandboek stelt een structuur voor i.v.m. functioneringsgesprekken, maar hoe pakken we in de praktijk deze gesprekken aan?

  • Hoe een teamoverleg efficiënt en positief inzetten
  • Sturen en bijsturen van een gesprek of teamoverleg
  • Correctief feedback geven
  • Omgaan met kritiek en weerstand
  • Hoe de betrokkenheid verhogen, verantwoordelijkheden laten opnemen
  • Waarom is zo’n gesprek ook nuttig als u slechts één medewerker heeft?
  • En hoe haalt u het maximum uit zo’n gesprek?
  • Hoe brengt u het onderwerp aan?
  • Wat zijn de praktische aspecten binnen uw apotheek?

Hoe bereiden we een functioneringsgesprek voor? Welke voorbereiding vraag U aan uw medewerker?