15-051-001

Netwerkdag Chronische Zorg

Uniek nummer Numéro unique 15-051-001
Domein Domaine C
# punten # credits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Netwerkdag Chronische Zorg
Organisator Organisateur Domus Medica vzw i.s.m. VAN

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, interprofessioneel overleg , toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 21 maart 2015 van 9u30 tot 17u – CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
(duur: 6 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web link
Spreker Orateur Dr. Gunther D’hanis (projectleider Domus Medica en voorzitter SEL TOM)
Dr. Nicolas Delvaux, onderzoeker Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Dr. Werner van Peer, voorzitter stuurgroep pilootproject zorgregio Mortsel
Ilse Weeghmans en Els Meerbergen, directeur en adjunct-directeur Vlaams Patiëntenplatform
Apr. Lieven Zwaenepoel, bestuurder Vlaams Apothekers Netwerk, stuurgroep éénlijn.be
Dr. Marc Amant, voorzitter Huisartsenkring Aalst, voorzitter SEL Aalst
Dr. Paul Heremans, voorzitter huisartsenkring Prometheus vzw – An Huygen, projectleider GAOZ-project en kringmanager huisartsenkring Prometheus
Prof. dr. Liesbeth Borgermans, coördinator onderzoek vakgroep Huisartsgeneeskunde VUB
Prof. dr. Geert Goderis, verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Julie Descamps, coördinator van het SEL
Nadine De Smedt, coördinator van Logo Leieland
Rosemie Van Bellingen, coördinator van Netwerk Palliatieve Zorg ZWV
Stefanie Desmet, Kringcoördinator HZW vzw
Dr. Areski Boumendil, voorzitter SEL Zuid-West-Vlaanderen en sleutelfiguur proefproject Zorgregio Waregem
Inge Huysentruyt, algemeen directeur De West-Vlaamse Apothekersvereniging, bestuurder Vlaams Apothekers Netwerk en lid stuurgroepen West-Vlaamse proefprojectenTheo Hamblok, kinesist, secretaris Axxon, actief in Limburgse proefprojecten
Lucien Speeckaert, voorzitter Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige en Verpleegkundigen en lid stuurgroep proefproject Pajottenland
Maaike Van Overloop, voorzitter Domus Medica
Minister Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Domus Medica werkt in opdracht van minister Vandeurzen actief aan een vlottere samenwerking tussen alle eerstelijnspartners om de chronische zorg nog efficiënter te organiseren. Om te kunnen evolueren naar geïntegreerde mesoniveaus lanceerde Domus Medica hiervoor proefprojecten in de verschillende provincies.
De eerste analyses en inzichten vanuit deze proefprojecten zijn verzameld. Op deze netwerkdag gaan we hier dieper op in om zo tot onderbouwde besluiten en aanbevelingen te komen.