15-051-002

MFO : verband tussen medicatie en vallen (Vlaanderen)

Uniek nummer Numéro unique 15-051-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO : verband tussen medicatie en vallen (Vlaanderen)
Organisator Organisateur VAN

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg , toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Verschillende locaties in Vlaanderen
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur  
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Met de slogan ‘Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of apotheker’ gaat op 20 april 2015 de 4de editie van de Week van de Valpreventie van start. In Vlaanderen valt één op de drie 65-plussers minstens 1 keer per jaar, en in de woonzorgcentra hebben nagenoeg alle bewoners een verhoogd valrisico. Deze informatie is niet nieuw, maar we moeten de boodschap blijven herhalen, dat vallen kan en moet voorkomen worden.
Hiertoe hebben VAN, EVV en Domus Medica samen een MFO pakket gerealiseerd zodat huisartsen en apothekers lokaal kunnen afspraken maken hoe ze de zorg voor hun patiënt omtrent dit thema kunnen verbeteren