15-052-002

E-learning rond babyvoeding

Programme e-learning sur la nutrition infantile

Uniek nummer Numéro unique 15-052-002
Domein Domaine C
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité E-learning rond babyvoeding
Programme E-learning sur la nutrition infantile
Organisator Organisateur Nutricia (Baby)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature E-learning, met evaluatietest, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus  
(duur: 3 à 3.5u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web www.nutricia4meds.be
Spreker Orateur  
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
E-learning programma voor apothekers en apotheekassistenten, aangepast aan het opleidingsniveau & beroepsactiviteiten van de doelgroep.

Het programma bestaat uit 7 wetenschappelijke modules:

  1. Wetgeving rond babyvoeding
  2. Het belang van de eerste 1000 dagen
  3. Groei & ontwikkeling van baby’s en peuters
  4. Voeding voor baby’s en peuters
  5. Kinderen met allergie
  6. Kinderen met spijsverteringsproblemen
  7. Kinderen met reflux of regurgitatie