15-053-001

Back-to-Basics Galenica: van (zalf)basis tot praktijk

Uniek nummer Numéro unique 15-053-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Back-to-Basics Galenica: van (zalf)basis tot praktijk
Organisator Organisateur FARMANT

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 5 maart 2015
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.uantwerpen.be/farmant
Spreker Orateur Prof. dr. R. Kinget
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In deze voordracht wordt er kort teruggegrepen naar de basis van de Galenica. Aan de hand van veelvoorkomende problemen in de apotheek worden de principes van de artsenijbereidkunde toegelicht door prof. dr. R. Kinget.