15-053-004

Mucoviscidose : Als ademen niet vanzelfsprekend is

Uniek nummer Numéro unique 15-053-004
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Mucoviscidose : Als ademen niet vanzelfsprekend is
Organisator Organisateur FARMANT

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 20 oktober 2015 van 20.30 uur tot 22.30 uur. Universiteitsplein 1, Aula S1, 2610 Wilrijk
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.uantwerpen.be/farmant
Spreker Orateur Prof. dr. Christiane De Boeck: kinderlongarts in UZ Leuven en voorzitter van de Europese vereniging voor mucoviscidose
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Mucoviscidose is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. Wekelijks wordt er ergens in ons land een kind geboren met deze complexe aandoening. Tot op heden kunnen we deze patiënten echter niet genezen, maar slechts hun symptomen verlichten. Dagelijkse intensieve therapieën vormen een serieuze belasting voor zowel de patiënt als zijn omgeving. Tijdens onze volgende voordracht wensen wij dit onderwerp dan ook verder uit te diepen. De voordracht  zal gegeven worden door Prof. dr. Christiane De Boeck, kinderlongarts in het Leuvense UZ Gasthuisberg en tevens voorzitter van de Europese vereniging voor mucoviscidose.