15-054-002

Klantgericht handelen in de apotheek (E-learning)

Uniek nummer Numéro unique 15-054-002
Domein Domaine C
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Klantgericht handelen in de apotheek (E-learning)
Organisator Organisateur Johnson & Johnson Consumer

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus continu
(duur: minstens 30 minuten)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.pharma-genius.com
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De E-learning gaat dieper in op de dienstverlening in de apotheek. Hoe kan de apotheker zijn patiënten beter ondersteunen?

  • Hoe kan hij zijn patiënt beter begrijpen? (wat zijn de noden van de patiënt?)
  • Hoe kan hij met zijn patiënt op de meest optimale manier een gesprek voeren? (begroeting, lichaamstaal, welke vragen stellen,…)
  • Hoe kan hij advies op maat geven aan de patiënt die voor hem staat?
  • Hoe kan hij een band opbouwen met zijn patient?
  • Eindtest.