15-058-001

De apotheker in 2020

Uniek nummer Numéro unique 15-058-001
Domein Domaine C
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De apotheker in 2020
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 25/02/2015: van 20u tot 21u
(duur: 1u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Ri De Ridder, directeur-generaal Geneeskundige Verzorging van het RIZIV
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Voordracht door dr. Ri De Ridder (directeur-generaal Geneeskundige Verzorging van het RIZIV) over de (mogelijke) toekomstperspectieven van de apotheker. Begrippen zoals ‘triple aim’ en het ‘chronic care model’ zullen verduidelijkt worden.