15-058-002

Symposium Transmurale zorg

Uniek nummer Numéro unique 15-058-002
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Symposium Transmurale zorg
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 11/03/2015: van 20u30 tot 22u30 (AZ St Jan, Brugge)
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  http://kgbn-habo.be/events/Symposium-transmurale-zorg
Spreker Orateur Ziekenhuisapotheker Sarah Devloo, AZ Sint-Jan Brugge
Ziekenhuisapotheker Carine De Vroe, AZ Sint-Jan Brugge
Luc Baert, veiligheidsconsulent bij Recip-é
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Geplande hospitalisatie? Gebruik de zak en het schema voor de thuismedicatie!
Ziekenhuisapotheker Sarah Devloo, AZ Sint-Jan Brugge

  • Advies bij pletten, breken en knippen van medicatie
    Ziekenhuisapotheker Carine De Vroe, AZ Sint-Jan Brugge
  • Recipé: stand van zaken in een huisartsenpraktijk en in een WZC
    Luc Baert, veiligheidsconsulent bij Recip-é