15-058-004

Helicopterview op de geestelijke gezondheidszorg in West-Vlaanderen

Uniek nummer Numéro unique 15-058-004
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Helicopterview op de geestelijke gezondheidszorg in West-Vlaanderen
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 2/04/2015 om 20u15; Andere data en locaties: nader te bepalen
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.dewestvlaamse.be
Spreker Orateur Lokale verantwoordelijke van GGZ
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Voordracht door de lokale verantwoordelijke van GGZ. Er wordt uitgelegd op welke instantie binnen de GGZ en in welke omstandigheden de apothekers beroep kunnen doen.