15-065-001

Iedereen een Statine? (Farmacologische dag)

Uniek nummer Numéro unique 15-065-001
Domein Domaine A
# punten # credits 8
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Iedereen een Statine? (Farmacologische dag)
Organisator Organisateur Farmaleuven

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 21 maart 2015 van 14u tot 18u – Auditorium GA3 – O&N1 – Gasthuisberg – Leuven
(duur: 4u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.farmaleuven.be
Spreker Orateur Prof. Johan Van Cleemput, cardiologie, UZ Leuven
Dr. Liesbeth Christiaens, Farmaka vzw
Prof. Gert Laekeman, Klinische Farmacologie en Farmacotherapie, KU Leuven
Dr. Ri De Ridder, RIZIV
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Cardiovasculaire aandoeningen vormen wereldwijd nog steeds doodsoorzaak nummer 1. Vandaar dus dat preventie ervan hoog op de agenda staat. Statines spelen hierin een belangrijke rol. Als we sommige wetenschappers mogen geloven, zou het daarom goed zijn om zowat iedereen met een matig risico op een hart- en vaatziekte een statine te geven. Wat moeten we daarover denken? Wat is een goed beleid?
In mei 2014 organiseerde het RIZIV een consensusvergadering over dit thema. In de voorbereidende fase daarvan werd door Farmaka vzw de literatuur over statines doorgenomen. Tijdens de conferentie zelf werd deze literatuur voorgesteld en vervolgens becommentarieerd door experten. De jury ging daarna met de gegevens aan de slag, en vatte die samen in een juryrapport dat onlangs verscheen. De Farmacologische dag wil de resultaten van deze consensusconferentie naar Leuven brengen en vertalen naar de praktijk.