15-066-002

Wereld Diabetes Dag: Multidisciplinaire behandeling en opvolging van diabetes.

Uniek nummer Numéro unique 15-066-002
Domein Domaine B
# punten # credits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Wereld Diabetes Dag: Multidisciplinaire behandeling en opvolging van diabetes.
Organisator Organisateur Huis voor Gezondheid

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature  Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 14 november 2015 (09u00 – 13u30)
Campus Hermes, Warmoesberg 43, 1000 Brussel
(duur: 3u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.huisvoorgezondheid.be/werelddiabetesdag2015
Spreker Orateur Workshop 1: Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk
Dr. Saskia Robbrecht – Diabetoloog AZ Sint-Blasius
Dr. Luc Beckers – Huisarts Diest
Workshop 2: Diabetes bij de allochtone gemeenschap
Dr. Rita Vanobberghen – Huisarts uit Schaarbeek
Workshop 3: Zorgtraject diabetes voor dummies
Nina Van Roosbroek  – Zorgtrajectpromotor LMN Brussel
Stefaan Van Bever – Zorgtrajectpromotor LMN Brussel
Workshop 4: Diabetes en oogaandoeningen
Dr. Giulio Bamonte – Oftalmoloog UZ Brussel
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
4 praktische workshops waarbij met huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, diabeteseducatoren en diëtisten wordt nagedacht hoe de multidisciplinaire behandeling van diabetes zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de concrete nood van de individuele patiënt.
Workshops:

  • Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk
  • Diabetes bij de allochtone gemeenschap
  • Zorgtraject diabetes voor dummies
  • Diabetes en oogaandoeningen