15-081-001

Sensibilisering rond het globaal cardiovasculair risico / Sensibilisation sur le risque cardiovasculaire global

Uniek nummer Numéro unique 15-081-001
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Sensibilisering rond het globaal cardiovasculair risico / Sensibilisation sur le risque cardiovasculaire global
Organisator Organisateur Belgische Cardiologische Liga (BCL) / Algemene Pharmaceutische Bond (APB)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
Rue de Mulhouse, 33 B – 4020 LIEGE
Woensdag 27 mei 2015
BRABANTS APOTHEKERS FORUM
Koning Leopold I Straat, 24 – 3000 Leuven
Maandag 27 april 2015
KONINKLIJK LIMBURGS APOTHEKERS VERBOND
Ilgatlaan, 5 – 3500 HASSELT
Datum nog niet bepaald
KONINKLIJK OOST-VLAAMS APOTHEKERSGILD
Kortrijksesteenweg, 157 – 9830 SINT-MARTENS-LATEM
Donderdag 23 april 2015
KONINKLIJKE APOTHEKERSVERENIGING VAN ANTWERPEN
Lange leemstraat 187 – 2018 Antwerpen
Woensdag 6 mei 2015
UNION PHARMACEUTIQUE DU HAINAUT OCCIDENTAL
Avenue Nouvelles Technologies, 59 – 7080 Frameries
Dinsdag 28 april 2015
UNION ROYALE PHARMACEUTIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR
Rue Des Dames Blanches, 1 b.3 – 5000 NAMUR
Datum nog niet bepaald
WESTVLAAMSE APOTHEKERSVERENIGING
Kwadestraat, 153 b.1 – 8800 ROESELARE
Donderdag 7 mei 2015
Steeds van 19u30 tot 21u30 (duur : 1.5u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Dr. F. Van de Casseye – Algemeen directeur Belgische Cardiologische Liga
Apothekers-coördinatoren van de Beroepsverenigingen (Voor Vlaanderen zullen dit sprekers vanwege het Vlaams Apothekers Netwerk zijn)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In het kader van een sensibilisatiecampagne met als doel de sensibilisatie van de patiënt omtrent globaal cardiovasculair risico worden 8 infoavonden voorzien met volgende topics:
– Sensibilisatie van de patiënt door Cardiologische Liga
– Sensibilisatiecampagne cardiovasculaire risico’s in de apotheek, gevolgd door interactief debat over de rol van de apotheker inzake “farmaceutische zorg”.