15-088-001

Gastro-intestinale ongemakken bij baby’s en jonge kinderen (MFO)

Uniek nummer Numéro unique 15-088-001
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Gastro-intestinale ongemakken bij baby’s en jonge kinderen (MFO)
Organisator Organisateur ToFaMed

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, interpreofessioneel overleg, toegankelijk voor alle officinal-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 12 mei 2015 om 20:45
Locatie : Museumkafee Kielenstraat 15 Tongeren
(duur: 1.5u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur  Dr. Bruno Hauser, kinderspecialist gasto-enterologie (UZ Brussel)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tofamed organiseert jaarlijks in regio Tongeren 2x een gezamelijke opleiding voor artsen en apothekers.  
De onderwerpen zijn zodanig gekozen dat ze interessant zijn voor beide beroepsgroepen. 
Op deze avond worden allerlei gastro-intestinale ongemakken besproken bij baby’s (diagnose, en eventuele behandeling)