15-088-002

Chronische Nierinsufficiëntie

Uniek nummer Numéro unique 15-088-002
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Chronische Nierinsufficiëntie
Organisator Organisateur ToFaMed

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, interpreofessioneel overleg, toegankelijk voor alle officinal-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 2 december 
Locatie : Museumkafee Kielenstraat 15 Tongeren
(duur: 1.5u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Johan Vanwalleghem (Nefroloog)
Dr. Evelien De Maeseneer (Nefroloog)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Bijscholing rond nierinsufficiëntie
-Algemeen
-Praktijkervaringen
-Zout / Bloeddruk
-Geneesmiddelen en Chronische Nierinsufficiëntie
-Wanneer dosis aanpassen enz…