15-091-001

Masterclass ‘Management voor apothekers’

Uniek nummer Numéro unique 15-091-001
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Masterclass ‘Management voor apothekers’
Organisator Organisateur Federatie Vrije Beroepen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature cursus, les, opleiding – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 19 september 2015 van 09.30 tot 14.30 : Sessie 1 Strategie, Marketing en Sales Management
Zaterdag 10 oktober 2015 van 09.30 tot 14.30: Sessie 2 : Financieel Management – luik 1 Zaterdag 31 oktober 2015 van 09.30 tot 14.30 : Sessie 3 Financieel Management – luik 1
Zaterdag 21 november 2015 van 09.30 tot 14.30 : Sessie 4 :Samenwerken in een associatie en Omgaan met moeilijke patiënten
Zaterdag 12 december 2015 van 09.30 tot 14.30 : Sessie 5 : Persoonlijk ondernemerschap en HR Management
Locatie : Residentie Rockoxhuis-Keizerstraat 10-12-2000 Antwerpen
(totale duur: 20u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  http://www.ondernemersacademie.be/viewobj.jsp?id=438972
Spreker Orateur  
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De academische opleiding van een apotheker is vooral gericht op het verwerven van medische competenties. Financieel management, personeelsmanagement, het zich positioneren in de markt, het organiseren van een praktijk of werkplek, behoren veel minder tot het opleidingspakket. Vanuit het project ‘een zorgzame start’, bieden wij u hét basispakket aan om als apotheker uw praktijk én onderneming zorgzaam te leiden. Deze opleiding zal u in een residentieel kader en met zeer deskundige docenten alle aanvullende bekwaamheden aanreiken die nodig zijn om een zorgzame ondernemer te worden. Er is ruimschoots mogelijkheid tot vraagstelling, interactie en persoonlijke begeleiding. Tijdens het gezamenlijke lunchmoment kunt u in dialoog gaan met zorgverstrekkers uit de andere disciplines.