15-094-001

Lentesymposium Voedselallergie en –intolerantie: dé epidemie van de 21ste eeuw?

Uniek nummer Numéro unique 15-094-001
Domein Domaine C
# punten # credits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Lentesymposium Voedselallergie en –intolerantie: dé epidemie van de 21ste eeuw?
Organisator Organisateur Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 23/4/2015  8u30-16u40  Technopolis Mechelen
(duur: 5u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  http://www.vbvd.org/agenda_meerinfo2.php?event_id=509
Spreker Orateur Dr M Raes, Jessa ziekenhuis Hasselt
Prof M Van Winkel, UZ Gent
Dr K Sauer, AZ Brugge
Prof D Bullens, UZ Leuven
Mevrouw Tessa Van Oudendyck, diëtist ISS, commissie collectiviteiten
Mevrouw Karin Delanghe, diëtiste UZ Brussel
Mevrouw Astrid Vanoppen, diëtiste Jessa ziekenhuis Hasselt
Mevrouw Marianne Diels, diëtiste UZ Leuven
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het eerste luik is een academisch programma waarbij de deelnemers de laatste wetenschappelijke inzichten meekrijgen over voedselallergie en –intolerantie. Het tweede luik is meer praktisch met casusbesprekingen.