15-098-001

Trends in de behandeling van chronische wonden

Uniek nummer Numéro unique 15-098-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Trends in de behandeling van chronische wonden
Organisator Organisateur Flen Pharma

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Op vraag (deze bijscholing kan/zal meerdere malen worden gegeven)
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur – Heidi Weedaege, Wondzorgspecialist in het ziekenhuis AZ Groeninge Kortrijk
campus Loofstraat /campus Kennedylaan/campus Reepkaai/campus Vercruysselaan, docent wondzorg Hogeschool VIVES campus Kortrijk
– Christian THYSE,  Verpleger Wondverzorging Clinicus en Stoma op Centre Hospitalier Régional de HUY, Rue des Trois ponts, 2 4500 HUY
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Inhoud cursus : 

  • Fysiologie van wondheling
  • Etiologie van doorligwonden, beenulcera en diabetische voetwonden
  • Beoordelen van wonden aan de hand van T.I.M.E.
  • Wondzorg : 3 stappen
  • Terugbetaling van wondzorgproducten