15-105-001

Gezond sporten, van recreatief tot competitief

Uniek nummer Numéro unique 15-105-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Gezond sporten, van recreatief tot competitief
Organisator Organisateur Sportmedisch centrum en hartvriendenkring klein-brabant

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 27 mei 2015 , 20h-22h
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur zie hieronder
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Symposium met volgende onderwerpen/sprekers:
Maatschappelijk belang van sporten : Dhr. Van Eetvelt Karel
Hoe voorkom ik sportblessures?: dr. Frank Pauwels
Core stability training : mevr . Kerremans
Beweging en sport bij hart- en diabetespatiënten: dr. Herssens
Sportvoeding: zin of onzin? : Mevr. Elke Dewitte
Trainingsbegeleiding: dhr. Koen Scheerlinck