15-110-001

De nier in een farmaceutische notendop

Uniek nummer Numéro unique 15-110-001
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De nier in een farmaceutische notendop
Organisator Organisateur LMN Zuiderkempen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 24-09-2015 om 20:30u – Plaats nog onbekend
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
  • Professor Laekeman, docent KU Leuven
  • Dr. Veerle Verjans, nefroloog AZ Turnhout en AZ Mol
  • Dr. Jacques Schelstraete, nefroloog AZ Lier en AZ Herentals
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Plenaire lezingen over

  • Medicatie voor patiënten met CNI
  • Goede zorg voor patiënten met CNI
  • Werking van gezonde nieren
  • Wat gaat er fout bij nierfalen?