15-112-001

Studiedag chronische wondverzorging in de thuiszorg

Uniek nummer Numéro unique 15-112-001
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Studiedag chronische wondverzorging in de thuiszorg
Organisator Organisateur LMN Amalod

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Cc Asse Huinegem 4 te Asse, zaterdag 6 juni 2015
(duur: 3.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Mevr. Heidi Weedaeghe wondzorgverpleegkundige werkzaam UZ Groeninge Kortrijk
mevr. Sabrina Mattens, diëtiste werkzaam in de 1e en 2e lijn

  • huisarts dr. Frank Michiels (CRA-arts WZC Hingeheem ,
  • thuisverpleegkundige-diabeteseducator Dhr. Willy De Smet,
  • referentie wondzorg vpl WCZ mevr. Inge Van Klees
  • apotheker dhr. Sven Lenaerts
  • 2e lijn Wondzorgcoördinator ZH Mevr. Heidi Weedaeghe
  • diëtiste mevr. Sabrina Mattens 1e -2e lijn
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het LMN Halle, het LMN Amalod en het Huis voor Gezondheid organiseren een studiedag in kader van wondverzorging in de thuiszorg op zaterdag 6 juni 2015 in het Cc Asse Huinegem 4 te Asse
Er is een spreekwoord dat zegt ‘tijd heelt alle wonden’. Zoals u weet is deze uitspraak niet volledig juist en is de realiteit complexer. De algemene toestand van de patiënt is een belangrijke pijler en zorgt voor een positieve evolutie van de wondgenezing. Onder meer de voedingstoestand, het medicatiegedrag, het rookgedrag, een goede glycemie regeling, het fysieke activiteitsniveau van de patiënt en de algemene hygiëne oefenen een invloed uit op het genezingsproces.
Vaak zijn meerdere multidisciplinaire zorgverleners betrokken bij een wondbehandeling. Een goede coördinatie van de zorgverlening is belangrijk. Op dit topic wordt uitgebreid ingegaan tijdens een panelgesprek dat bestaat uit een huisarts, verpleegkundigen, een diëtiste, een diabeteseducator en een apotheker, werkzaam in de 1e of 2e lijn.
Er bestaan visieverschillen onder de diverse zorgverleners  bij een wondbehandeling ten aanzien van ‘de beste wondzorg’ en de veelheid aan beschikbare wondzorgproducten maakt het soms moeilijk om de gepaste keuze te maken.
Tijdens de pauze en na het panelgesprek kan u een bezoekje brengen aan een ruim aanbod van standen inzake wondzorgmateriaal en voeding, die we zorgvuldig voor u selecteerden.
 Onze doelgroep is : huisartsen, apothekers, 1e -2e lijn diëtisten-verpleegkundigen- podologen, verzorgenden, zorgkundigen, studenten geneeskunde-dietethiek-verpleegkundigen.