15-114-002

Dompelbad ‘Farmaceutische Zorg en Gekoppeld Advies’

Uniek nummer Numéro unique 15-114-002
Domein Domaine A
# punten # credits 12
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Dompelbad ‘Farmaceutische Zorg en Gekoppeld Advies’
Organisator Organisateur aMACE

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Oefening, groepsdiscussie en communicatietraining, toegankelijk voor alle deelnemers van de congresreis
Data en plaatsen Dates et lieus 6 avonden tussen 2 en 10 November 2015, waarvan 4 sessies verplicht
(duur: 2 à 4u per avond)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Apr. Lies Leemans (lesgever en moderator)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Vanuit collegiaal overleg, met intensieve begeleiding door een expert Farmaceutische Zorg, wordt er gewerkt rond professionele praktijkvoering m.b.t. ‘Gekoppeld Advies’.
Er komen 4 topics aan bod (4 verplichte sessies van 2 uur) met telkens 2 diverse cases die dienen uitgewerkt te worden.

  • Pulmonaire problematiek
  • Dermatologie
  • Gastro-enterologie
  • Analgesie

Tussenin en aan het einde van de opleidingsweek wordt telkens een facultatieve communicatiesessie van 4 uur geprogrammeerd.