15-118-001

MFO antidepressiva (in het kader van de Come-on studie – RIZIV)

Uniek nummer Numéro unique 15-118-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO antidepressiva (in het kader van de Come-on studie – RIZIV)
Organisator Organisateur Georges Verpraet

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor officina apothekers van de  gemeenten Kalmthout en Essen
Data en plaatsen Dates et lieus 15/09/15, 20u30 – 22u30, WZC Beukenhof, Heidestatiestraat te 2920 Kalmthout
 (duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur  Dr Dirk Van Peel, CRA
Apr Georges Verpraet, WZC apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In het kader van de Come-On studie, waaraan wij met onze apotheek deelnemen in de interventiegroep, organiseren wij een MFO voor alle artsen met minstens één bewoner in WZZ Beukenhof, Kalmthout, en voor alle huisapothekers van de gemeenten Kalmthout en Essen. Momenteel komen twee thema’s aan bod, antidepressiva en cholesterolverlagers. Deze aanvraag betreft het MFO antidepressiva op 15/09/15.
Bedoeling is binnen het MFO tot een consensus te komen over goed gebruik antidepressiva, eerst in het WZC met extrapolatie naar de ambulante patiënt