15-125-001

Symposium Diabetesvoet

Uniek nummer Numéro unique 15-125-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Symposium Diabetesvoet
Organisator Organisateur LMN Apollo  (Huisartsenkring Prometheus vzw)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor apothekers uit Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal
Data en plaatsen Dates et lieus 5/11/2015. 20;30u-23.30u
Hotel Stiemerheide
(Wiemesmeerstraat 105 – 3600 Genk)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  http://www.huisartsenprometheus.be/nl/zorgtrajecten/
Spreker Orateur Dr. Tits Jos – endocrinoloog – workshop thema diabetes voetkliniek
Dr. Vanmechelen Patrick – huisarts – workshop thema diabetes voetkliniek
Lansink Wouter – Vaatchirurg – workshop thema bloedvaten en infecties
Dr. Grouwels Yves – huisarts workshop thema bloedvaten en infecties
Dr. Stals Hilde – dermatoloog – workshop thema dermatologie en wondzorg
Mevr. Wijns Nadine – diabetes educator – workshop thema dermatologie en wondzorg
Dr. Oprins Ludo – orthopedist – workshop thema orthopedie en neuropathie
Mevr. Jonkers Elke – podoloog – workshop thema orthopedie en neuropathie
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Multidisciplinair symposium diabetesvoet. Vier workshops:
-Thema diabetes voetkliniek
-Thema bloedvaten en infecties
-Thema dermatologie en wondzorg
-Thema orthopedie en neuropathie