15-126-001

Symposium ethiek & economie

Uniek nummer Numéro unique 15-126-001
Domein Domaine C
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Symposium ethiek & economie
Organisator Organisateur Huisartsenkring Westerlo

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 28 november 2015
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Symposium ivm samenwerkingsverbanden tussen gezondheidswerkers (apo-arts-verpleger). Hoe dit te organiseren en concretiseren.