15-133-001

Langdurige intraveneuze antimicrobiële therapie = OPAT = Outpatient parenteral antimicrobial therapy

Uniek nummer Numéro unique 15-133-001
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Langdurige intraveneuze antimicrobiële therapie = OPAT = Outpatient parenteral antimicrobial therapy
Organisator Organisateur Vogelaers Dirk

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 9 december 2015, 20u30 -22u30
De Westvlaamse, Kwadestraat 153, 8800 Roeselare
(Duur 2u30)
Taal/Talen Langue(s) NL 
Website Site web
Spreker Orateur Prof. dr. Vogelaers Dirk, Diensthoofd, internist – Infectieziekten, UZ Gent
Apr. Ravelingien Tine, Ziekenhuisapotheker in opleiding, UZ Gent
Apr. Huysentruyt Inge, voorzitster West-Vlaamse Apothekersvereniging
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Langdurige intraveneuze antibioticatherapieën worden in de meeste gevallen toegediend tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Dit kost de maatschappij veel en deze omgeving (vanwege de kans op ziekenhuisinfecties) is niet ideaal om dergelijke therapieën te ondergaan. Het UZ Gent heeft hun protocol omtrent deze therapieën gestandaardiseerd. Via deze therapie kunnen patiënten de behandeling verder zetten in hun eigen thuisomgeving.

Bovendien vereist dit een nauwe samenwerking tussen zorgverleners over de lijnen heen, waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat.