16-005-001

Medisch-farmaceutisch overleg: Medicatie en valrisico

Uniek nummer Numéro unique 16-005-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch-farmaceutisch overleg: Medicatie en valrisico
Organisator Organisateur Artsenkring Halle en omgeving vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Aanwezigheid ter plaatse – praktische, multidisciplinaire bijscholing met huisartsen en apothekers in kleine groepen
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 13 januari 2016 21u-23u Kasteel van Huizingen, Torleylaan 100, 1654 Huizingen
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Lieven Zwaenepoel, apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Bijscholing bestaande uit een plenair deel en een praktisch, interactief deel waarbij  in kleine groepjes (multidisciplinair: artsen en apothekers uit dezelfde regio) casussen worden besproken.