16-007-008

FarmaPlus e-learning Zenuwen: slaap

FarmaPlus e-learning Nerfs: sommeil

Uniek nummer Numéro unique 16-007-008
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité FarmaPlus e-learning Zenuwen: slaap
FarmaPlus e-learning Nerfs: sommeil
Organisator Organisateur FarmaPlus vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden
ouvert à tous les pharmaciens – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus N.A. (duur: 1u)
Taal/Talen Langue(s) FR & NL
Website Site web www.farmaplus.be
Spreker Orateur N.A.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Als officina apotheker en farmaceutisch technisch assistent heeft men een belangrijke functie in het adviseren en verdelen van gezondheids- en verzorgingsproducten aan de patiënt.Aan de basis ligt een goed en continue wetenschappelijke en praktische opleiding over deze producten.FarmaPlus als gezamenlijk platform van apothekers en producenten, wil blijvend de kwaliteit van alle in de apotheek afgeleverde producten garanderen. Daarom wordt, naast een vernieuwde inhoud en campagne voor het Label, een e-learningsite aangeboden, die de mogelijkheid geeft om op een eenvoudige manier overal de kennis over gezondheids- en verzorgingsproducten up to date te houden en dit voor het hele apotheekteam.Een uniek toegangscode waarborg dat de deelneming beperkt is tot de geschikte personen, zijnde het apotheekteam.De elearning is bevat telkens een hoofdstuk fysiologie en is onderverdeeld in verschillende modules/pathologien.Het lezen/leren van elke module vraagt ongeveer 1 uur. Telkens sluit men af met een quiz die helemaal correct moet doorlopen zijn voordat de deelnemer een certificaat kan ontvangen voor die module/pathologie.