16-014-014

Multiple Sclerosis (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 16-014-014
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multiple Sclerosis (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Dr. Decoo: Neuroloog te AZ Alma – Sijsele / Hoofd MS-kliniek sinds 1994
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven rond MS. Tijdens deze lessen wordt er gestart vanuit een casus. Aan de hand daarvan kunnen een aantal definities worden uitgeklaard waarna het ganse ziekteverloop aan de hand van de casus wordt doorlopen. Nadien wordt binnen de medicamenteuze behandeling op de drie fronten (beïnvloeden progressie, terugdringen exacerbaties, behandeling van chronische symptomen) overlopen. Aanvullend worden mogelijk alternatieve behandelingen, de plaats van supplementen en de farmaceutische zorg van de MS-patiënt aangehaald. Tevens worden aandachtspunten voor de apotheker bekeken.