16-014-015

Slaaphygiëne en -stoornissen (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 16-014-015
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Slaaphygiëne en -stoornissen (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Dr. Mariman: Psychiater van opleiding – Hoofd dienst inwendige ziekten UZ Gent – gespecialiseerd in somnologie – internationale publicaties rond o.a. slaapstoornissen en het gebruik van benzodiazepines
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven rond het thema slaaphygiëne en slaapstoornissen. Tijdens deze lessen zullen in de eerste plaats de definities, de neurobiologie van de slaap en de invloed van externe factoren worden bekeken. Daarna zal er dieper worden ingegaan op de behandeling, zowel de niet-medicamenteuze als de medicamenteuze aanpak. Er zal veel aandacht worden besteed aan het gebruik van benzodiazepines en eventuele mogelijkheden/tools voor de apotheker om de patiënt te helpen deze af te bouwen en met zijn slaapproblemen om te gaan. Er is hierbij ook voldoende aandacht voor de plaats van fytotherapie en/of homeopathie en de bijhorende evidentie in de behandeling van slaapstoornissen. De les wordt afgesloten met een aantal nuttige tips voor de apotheker.