16-014-016

Therapietrouw (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 16-014-016
Domein Domaine  B
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Therapietrouw (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. V. Foulon: Studies: KU Leuven; farmaceutische wetenschappen. Docent Farmaceutische Zorg, KU Leuven. Gespecialiseerd in OTC en communicatie.
Dr. S. Liekens: Studies: KU Leuven, Master Klinische & Gezondheidspsychologie en Doctor in de biomedische wetenschappen, door doctoraat aan de faculteit farmaceutische wetenschappen. Projectmedewerker onderwijs aan de faculteit farmaceutische wetenschappen KU Leuven en projectcoördinator bij het Brabants Apothekers Forum. In het kader van mijn doctoraat heb ik mij uitvoerig gericht op het verhogen van therapietrouw bij antidepressiva door interventies van de apotheker, ook in het zorgproeftuinproject IMV van BAF hebben we doormiddel van het gebruik van geautomatiseerde IMV de therapietrouw bij kwetsbare ouderen in de studie kunnen verhogen.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven rond therapietrouw. Er wordt gestart met een korte theoretische toelichting en terminologie. Daarna worden enerzijds de factoren die invloed hebben op therapietrouw en anderzijds de oorzaken van het therapiefalen bekeken. Aan de hand van cijfermateriaal worden zowel therapietrouw, complicaties als overbehandeling uitgelegd. Het luik communicatie wordt kort aangehaald.Tevens worden tools tot opsporen van therapie-ontrouw voor en de invloed van de apotheker bekeken.