16-014-019

Epilepsie: Medicatiebegeleiding in de apotheek (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 16-014-019
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Epilepsie: Medicatiebegeleiding in de apotheek (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand – Met evaluatietest van de verworvenheden – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus  
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. K. Boussery :
Studies : 1999: apotheker, UGent ;
2005: doctor in de medische wetenschappen (fysiologie en fysiopathologie), UGent.
Tenure Track docent in farmaceutische zorg en farmacokinetiek, UGent
Diensthoofd Eenheid Farmaceutische Zorg, UGent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege dat volgt op een eerdere les over ‘Epilepsie: Farmacologie –en therapie’, deze les zich toepsitsen op ‘epilepsie: medicatiebegeleiding in de apotheek’. Tijdens deze les zal het belang van medicatiebegeleiding bekeken worden via verschillende casussen. Er wordt gestart met een casus ‘Eerste Uitgifte Begeleiding’, waarna wordt overgegaan naar een casus interacties. In een volgende casus wordt het gevolg en de begeleiding van epilepsie binnen de zwangerschap aangekaart. Er wordt geëindigd met een blik op de kinetiek en AED die gebruikt wordt voor andere indicaties dan epilepsie. De rode draad doorheen deze cursus is de rol van de apotheker.