16-014-020

Cursus reanimatie en EHBO

Uniek nummer Numéro unique 16-014-020
Domein Domaine B
# punten # credits 8
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Cursus reanimatie en EHBO
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening- toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 28/04/2016 Antwerpen van 14u tot 18.15u – UA Drie Eiken – Universiteitsplein 1 Wilrijk
Zaterdag 30/04/2016 Brugge van 14u tot 18.15u – Leonardo Hotel – Chartreuseweg 20 Brugge
Donderdag 17/11/2016 – van 14u tot 18.15u Hasselt (locatie nog te bepalen)
Zaterdag 19/11/2016 – UZ Gasthuisberg van 14u tot 18.15u – Herestraat 49 Leuven
(duur: 4u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur
  • Prof. Apr. Nathalie Charlier: Docent aan faculteit Farmaceutische wetenschappen KULeuven, Verantwoordelijke specifieke leraren opleiding gezondheidswetenschappen. Zij ontwikkelde samen met Dr. Peter Iserbyt, Prof. Jan Elen en Prof. Marc Sabbe de applicatie StartnHart waarmee men per 2 reanimatie en AED kan aanleren op een reanimatiepop. Deze gratis online tool zal tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding worden gebruikt.
  • Dr. Steven Bieseman: Huisarts tot 2001 maar nadien gekozen opleidingen te geven. Dr. Bieseman neemt het theoretische deel van deze opleiding voor zich, gezien zijn academische lerarenopleiding Biomedische Wetenschappen.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De cursus bestaat uit een theoretisch (plenair) deel dat verzorgd wordt door dokter Steven Bieseman. Daarnaast is er een praktijk gedeelte waarbij apothekers met behulp van de app StartnHart en onder professionele begeleiding door Prof. Nathalie Charlier in groepjes van 2 leren reanimeren en defibrilleren op een reanimatiepop. Tijdens het theoretisch deel zal de klemtoon liggen op acute problemen waarmee men als apotheker kan geconfronteerd worden zoals: beroerte, flauwte, zonneslag, onderkoeling, skin tear, verstikking, hoofd- en wervelletsels …