16-016-001

Bij BAF op de sofa…

Uniek nummer Numéro unique 16-016-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Bij BAF op de sofa…
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 28/02/2016 – 20u30 – Hof ten As (Steenokkerzeel)
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Hilde Deneyer
Lieven Zwaenepoel
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Netwerkevent van de lokale beroepsvereniging met aandacht voor de ontwikkeling van het beroep en het zorgmodel in de huidige en toekomstige samenleving.