16-016-002

Infosessie vaccinatie

Uniek nummer Numéro unique 16-016-002
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infosessie vaccinatie
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 31 mei 2016 van 20u tot 22u30
Campus Gasthuisberg, Onderwijs &Navorsing,
Herestraat 49, 3000 Leuven
(duur: 2u15)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Corinne Vandermeulen 
Prof. Dr. Johan Flamaing
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deel 1: Welke infectieziekten zijn er en wat kunnen we doen?
Vaccinatie kan helpen bij het voorkomen van mazelen, kinkhoest, hepatitis en nog vele andere infectieziekten. En de griep… Het griepseizoen is nog maar net achter de rug of je moet alweer denken aan de vaccins voor een volgend seizoen. Trivalent of quadrivalent? Prof. Vandermeulen weet er u alles over te vertellen.
Deel 2: Pneumokokkenvaccinatie: van nieuwe inzichten tot nieuwe aanbevelingen
Streptococcus pneumoniae is de belangrijkste bacteriële oorzaak van longontsteking. Kinderen, ouderen en personen met bepaalde comorbiditeiten lopen meer risico op een infectie met pneumokokken. En infecties met pneumokokken behandelen we met antibiotica. Recent paste de Belgische Hoge Gezondheidsraad de aanbevelingen voor pneumokokkenvaccinatie aan. De raad baseerde zich op resultaten van een grootschalige doeltreffendheidsstudie bij volwassenen. Tijdens deze avond krijg je meer inzicht in de interactie tussen de epidemiologie van pneumokokkeninfecties en pneumokokkenvaccinatie. Je zal de waarde van de aanbevelingen voor pneumokokkenvaccinatie kunnen inschatten en de vaccinatiestrategie met meer kennis kunnen toepassen.