16-016-006

Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) polymedicatie Vlaams Brabant

Uniek nummer Numéro unique 16-016-006
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) polymedicatie Vlaams Brabant
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Oefening, interprofessioneel overleg; toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus – Woensdag, 26 oktober 2016, Zaal OCMW Rustoord, Vestendreef 1, 3440 Zoutleeuw – Donderdag 27 oktober 2016, Lokaal dienstencentrum, Veldbornstraat 26, 3300 Tienen
– andere nog in te plannen data en locaties over heel Vlaams Brabant
(duur: 2u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr. Goedele Strauven; doctoraatstudent aan de KU Leuven
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Met dit lokaal multidisciplinair overleg willen we de farmaceutische en medische zorg voor patiënten met polymedicatie verbeteren.We organiseren dit MFO voor officina- en ziekenhuisapothekers, huisartsen en ziekenhuisartsen, daarnaast zijn ook thuis- en ziekenhuisverpleegkundigen welkom.
Er is keuze uit verschillende data en locaties binnen Vlaams Brabant. Schrijf je bij voorkeur in voor een MFO in de regio waar je werkt. Zo leer je de andere regionale zorgverleners meteen ook (beter) kennen.
Tijdens het MFO zullen de verschillende zorgverleners in kleine groepjes actief aan de slag gaan met concrete casussen om zo te komen tot afspraken om de zorg voor patiënten met polymedicatie te verbeteren.