16-017-001

Opleiding apothekers en voorstel project nier

Uniek nummer Numéro unique 16-017-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Opleiding apothekers en voorstel project nier
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 15 maart 2016, 20.30-22.30u, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Conny Colson en Ilse Muyshondt, nefrologen ZNA
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De avond bestaat uit twee delen.
Deel 1 : theorie

De sprekers zullen eerst de nodige achtergrond informatie geven die een apotheker moet weten van de nieren. Daarnaast wordt het belang van de apotheker in de behandeling van nierinsufficiëntie toegelicht, hoe we het best kunnen omgaan met nierpatiënten, welke stappen er juist gebeuren indien een patiënt gediagnosticeerd wordt met chronische nierinsufficiëntie.

Deel 2: project

Het project wordt uitgelegd aan de hand van een stappenplan dat de apotheker moet overlopen met de (risico)patiënt voor nierinsufficiëntie. De bedoeling is dat de apotheker hier gedurende een drietal maanden mee aan de slag zal gaan.
Na deze drie maanden zullen de resultaten (mbv CNKs) beoordeeld worden om de rol van apotheker als sensibilisator voor nierprojecten na te gaan, en hopelijk te kunnen aantonen.