16-017-003

Preventie en behandeling van voorkamerfibrillatie

Uniek nummer Numéro unique 16-017-003
Domein Domaine B
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Preventie en behandeling van voorkamerfibrillatie
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 19/4/2016 20u30
Kava, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen
(duur: 1u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://www.kava.be/agenda
Spreker Orateur Dr. Schwagten Bruno,
Cardioloog Electrofysioloog
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  1. theoretische opfrissing VKF
  2. gevolgen VKF
  3. hoe de behandeling verloopt
  4. symptomen en/of signalen waar de apotheker op kan letten om VKF vroeg op te sporen
  5. symptomen en/of signalen waar de apotheker op kan letten als de patiënt een CVA doet
  6. verloop therapieswitch, wanneer patiënt op bloedverdunners een operatie/tandextractie moet ondergaan