16-017-004

TBC

Uniek nummer Numéro unique 16-017-004
Domein Domaine A
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité TBC
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag 22 januari 2016 – 20u30-22u
(duur: 1u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://www.kava.be/agenda
Spreker Orateur Dr. Peter Bomans: huisarts en respiratoir revalidatiearts
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tuberculose is misschien een beetje vergeten, maar nog lang niet verdwenen … In België worden er nog jaarlijks 1000 nieuwe gevallen gedetecteerd.

Dr. Bomans geeft ons op een praktijkgerichte avond antwoorden op ondermeer volgende vragen …

  • Is TBC in opmars, zoals in de media soms wordt verteld?
  • Is TBC (altijd) besmettelijk?
  • Hoe kunnen we een besmetting voorkomen?
  • Vaccinatie tegen TBC: aanbevolen?
  • Welke maatregelen moeten we nemen na contact met een TBC-patiënt?
  • Wat is de tuberculine huidtest precies?
  • Hoe kan TBC behandeld worden?
  • Wat zijn de richtlijnen qua dosering en duur?
  • Resistentie van TBC-bacteriën

·