16-017-005

BNM … we gaan ervoor

Uniek nummer Numéro unique 16-017-005
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité BNM … we gaan ervoor
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, interactieve workshop
Toegankelijk voor alle apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus 3 mei 2016 (voorlopig) – KAVA
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apothekers uit de praktijk die reeds lange tijd actief werken met het medicatieschema.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een stoomcursus ‘BNM’ voor apothekers die nog geen gesprekken hebben gevoerd of dit nog beter willen implementeren in hun officina.
Er wordt een tool voorgesteld die ook ‘live’ wordt getoond. Nadien oefenen de deelnemers zelf in groepjes een gesprek in.