16-017-006

Praktische benadering van het project nierinsufficiëntie in de vorm van een workshop

Uniek nummer Numéro unique 16-017-006
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Praktische benadering van het project nierinsufficiëntie in de vorm van een workshop
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening
Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus
  • 13 april, 20.30-22.30u, 
  • 18 oktober, 20.30-22.30u,
  • 25 oktober, 20.30-22.30u

Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen
(duur: 1.5u)

Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apothekers uit de praktijk met ervaring over dit project
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deel 1
Het project werd eerst uitgelegd op 15 maart, bij de opleiding ‘nierinsufficiëntie’.  
Het project wordt kort nog eens uitgelegd aan de hand van een stappenplan dat de apotheker moet overlopen met de (risico)patiënt voor nierinsufficiëntie. De bedoeling is dat de apotheker hier gedurende een drietal maanden mee aan de slag zal gaan. Na deze drie maanden zullen de resultaten (mbv CNKs) beoordeeld worden om de rol van apotheker als sensibilisator voor nierprojecten na te gaan, en hopelijk te kunnen aantonen.

Deel 2
De deelnemers zijn al een maand bezig met de materialen zelf te testen in hun apotheek. Er wordt tijd gemaakt voor kennisuitwisseling, onder andere met behulp van casussen.