16-017-007

De apotheek verandert !

Uniek nummer Numéro unique 16-017-007
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De apotheek verandert !
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening
Toegankelijk voor eigenaars apotheek
Data en plaatsen Dates et lieus 18 april 2016 | 25 april 2016 | 2 mei 2016
Telkens 20u15-22u15
(duur: 2u per les)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  http://ikinnoveer.be/64apo18b
Spreker Orateur Dr. Peter Bertels
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Innoveren doe je zo! (18 april)

Voorbeelden en opstellen van een praktisch vier-stappen-plan voor innovatie. Geeft goed inzicht in wat innovatie is en waar je kan beginnen.

In het spoor van de patiënt (25 april)

De patiënt staat centraal in onze dienstverlening. Hoe pik je de signalen op van tevreden- of ontevredenheid, hoe die kennis omzetten in een echte wauw-ervaring. De Customer Journey Map toepassen, een techniek uit service design.

Nieuwe concepten realiseren (2 mei)

Systeem van dokters, ziekenhuizen, patiënten waarin apotheek de centrale spin in het web is. Met het Business Model Canvas brengen we alles in kaart. We bekijken ook hoe je partners binnen en buiten jouw apotheek kan warm maken om mee te innoveren.