16-017-010

Medicatiehistorieken: Pijnbestrijding

Uniek nummer Numéro unique 16-017-010
Domein Domaine A
# punten # crédits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatiehistorieken: Pijnbestrijding
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening
Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 22 september 2016, 20u-22.30u: Cardiologie
Universiteit Antwerpen, campus drie eiken, promotiezaal gebouw Q, 2610 Wilrijk
(duur: 2.5u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Apr. Hans De Loof, docent
Prof. Apr. Guido De Meyer, gewoon hoogleraar
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Laatstejaarsstudenten farmacie van de UA presenteren een complexe medicatiehistoriek van een bepaalde patiënt die ze gedurende drie weken bestudeerd hebben. Na hun uitgebreide presentatie stellen de professoren enkele vragen waar interactief op gestemd wordt, om dan nadien algemeen te bespreken. Per avond is er een verschillend thema waarover de medicatiehistorieken gaan.
22 september 2016 zal het gaan over medicatiehistorieken in het thema “pijnbestrijding”.