16-017-015

Farmaceutische zorg bij zwangerschap en zwangerschapsonderbreking.

Uniek nummer Numéro unique 16-017-015
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmaceutische zorg bij zwangerschap en
zwangerschapsonderbreking.
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening
Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Datum nog te bepalen
20u30 – 22u30
Kava, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen

(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof Dr Bettina Blaumeiser
Prof Dr Yves Jacquemyn
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  1. Farmaceutische zorg en uitleg bij zwangerschapstest en ovulatietest. Welke testen wanneer gebruiken? (Bv. ovulatietest in combinatie met clomifeen)
  2. Wat is Nipt test? Welke afwijkingen kunnen getest worden ? Wanneer is het resultaat gekend? Op welk moment moet getest worden? Moet de patiënt nuchter zijn? Kan de test ‘mislukken’? Hoe plaatst deze niet-invasieve test zich in de prenatale screening? Goede counseling die nodig is om de beslissing te maken wat er met het resultaat gedaan wordt (of er al dan niet een zwangerschapsonderbreking volgt). Wat is de toekomst van de test?
  3. Miskraam, verloop? Wanneer is er een curettage? Verloop curettage? Welke geneesmiddelen worden gegeven bij nevenwerkingen? Welke complicaties kunnen optreden? In welke gevallen dient de apotheker de patiënt (met spoed) door te verwijzen?
  4. Abortus & farmaceutische zorg,  hoe verloopt een abortus? Welke geneesmiddelen worden als voorbehandeling voorgeschreven, op welke momenten dienen deze geneesmiddelen ingenomen te worden? Waaruit bestaat de nabehandeling? Mogelijke complicaties? Wanneer (met spoed) doorverwijzen? Welke centra zijn aangewezen? Wanneer mag de patiënt met orale anticonceptie starten na een abortus?