16-019-003

Nierinsufficiëntie: gezamenlijke aanpak voor patiënten met een beperkte nierfunctie

Uniek nummer Numéro unique 16-019-003
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Nierinsufficiëntie: gezamenlijke aanpak voor patiënten met een beperkte nierfunctie
Organisator Organisateur Kempische farmaceutische kring (KFK)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg; open voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 18 oktober 2016:van 20u30 tot 22u30.   
Campus Blairon,  trefpunt Europeion te Turnhout
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
  • Apr. Annelies Vantieghem: Officina-apotheker, mede-bezielster van het Nierpas-project te Aalst
  • Dr Gijs Van Pottelbergh: Huisarts,  verbond aan het academische Centrum voor Huisartsgeneeskunde aan de KULeuven
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een gezamenlijk inititiatief van de huisartsenvereniging Regio Turnhout en de kempische farmaceutische kring met een spreker uit elke beroepsgroep die het belang zullen aantonen van een samenwerking rond de ambulante nierinsufficiënte patiënt. 2 voordrachten en nadien kans tot netwerking.