16-020-003

Als het hart faalt…

Uniek nummer Numéro unique 16-020-003
Domein Domaine A
# punten # credits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Als het hart faalt…
Organisator Organisateur Apotheken MEES

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; voorgaandelijke inschrijving verplicht
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 18 oktober 2016 om 20u in de service apotheek, Schurhovenveld 2441, 3800 Sint-Truiden
(duur: 3 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dokter Sofie MOREELS, cardioloog AZ Diest
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hartaandoening zijn de meest voorkomende pathologie in de officina – review van aandoeningen en betreffende behandelingsmogelijkheden voor betere kennis, aflevering aan en opvolging van patiënt met hartproblemen