16-020-004

Voeding en preventie

Uniek nummer Numéro unique 16-020-004
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Voeding en preventie
Organisator Organisateur Apotheken MEES

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; beperkt tot 35 personen
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 8 november 2016 om 20u in Link 21 te Herentals
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dokter Luc Colemont, gastro-enteroloog
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Invloed van voeding op preventie van kanker en andere ziektes.