16-021-001

E-learning rond QT-verlenging

Uniek nummer Numéro unique 16-021-001
Domein Domaine A
# punten # credits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité E-learning rond QT-verlenging
Organisator Organisateur KU Leuven

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand met evaluatietest van de verworvenheden. In een eerste fase zal de e-learning enkel aangeboden worden aan apotheker van het Surplus netwerk
Data en plaatsen Dates et lieus 2016
(duur: 3 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Rik Willems, cardioloog UZ Leuven
Prof. Dr. Joris Vandenberghe, psychiater UZ Leuven
Dr. Bart Switters, huisarts Begijnendijk
Apr. Sophie Goethals, medewerker FAGG
Apr. Veerle Foulon, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Apr. Chantal Leirs, Escapo
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het doel van deze navorming is om apothekers te begeleiden en ondersteunen bij het afleveren van geneesmiddelen die een risico hebben op QT-verlenging. De informatie zal aangereikt worden in de vorm van een e-learning pakket, wat toelaat dat de apotheker het op een eigen tempo kan verwerken. Aan de hand van zeven modules zal de apotheker getraind worden in allerlei zaken betreffende het QT-interval (zoals farmacovigilantie, risicogeneesmiddelen, risicofactoren en symptomen, en een correcte communicatie met arts en patiënt).